H.O.S.T. Project

FOOT je znamka, ki smo jo razvili v okviru projekta “HOST – The Heritage of Olive Tree for Sustainable Tourism” za skupno promocijo štirih sredozemskih turističnih destinacij, ki temelji na dediščini oljčnega drevesa in prireditvah na prostem, zlasti tekaških dogodkih.

HOST je sofinanciran preko programa COSME – “Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises” – Evropske komisije (EK), ki je namenjen podpori konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v obdobju 2014-2020.

Celotna vrednost projekta HOST znaša 233.990 EUR (od tega EK sofinancira 75 %). Projekt je z izvajanjem aktivnosti pričel 1. 6. 2015, celotno trajanje projekta je 18 mesecev.

Katera območja so vključena?

Projekt HOST vključuje območje Monte Pisana v Italiji, otoka Lesbos v Grčiji, Obalno-kraške regije v Sloveniji in občine Zejtun z okolico na Malti.

What are the HOST project objectives?

Cilj projekta HOST je prispevati k trajnostnemu oživljanju lokalnega gospodarstva v štirih vključenih regijah, s pozitivnim učinkom na prilagodljivost prebivalstva na nove razmere ter na ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Projekt se osredotoča na turistični sektor, ki je zelo dovzeten za pospeševanje gospodarskega razvoja. Štiri vključene regije, ki se nahajajo ob virtualni Mednarodni oljčni poti, se želijo skupno predstavljati preko blagovne znamke FOOT v povezavi s športnimi dogodki kot destinacije, ki so primerne za športne aktivnosti na podeželskih območjih.

Katere so projektne aktivnosti?

Akcijski načrt projekta HOST vključuje niz spremljevalnih aktivnosti, ki so namenjene podpori lokalnim malim in srednjem podjetjem (MSP) turističnega sektorja in promociji vključenih območij s končnim ciljem gospodarskega napredka. Podrobnejši opis:

  • pospeševanje povezovanja ponudnikov, ki delujejo v turističnem sektorju s krepitvijo mreže MSP in organizacije destinacijskega menedžmenta;
  • razvoj komunikacijskih orodij in aktivnosti za promocijo sodelujočih destinacij v okviru znamke FOOT – “Fit on Olive Trails”
  • program usposabljanja za MSP v vseh štirih vključenih regijah, in sicer s področja komunikacije in trženjskih strategij, doživljajskega turizma, upravljanja z okoljskim in kulturnim kapitalom in kulture hrane;
  • razvoj trženjskih analiz in strategij za usmerjanje promocijskih aktivnosti sodelujočih destinacij;
  • • organizirati in/ali nuditi podporo organizatorjem 4 športnih dogodkov, ki so vključeni v FOOT blagovno znamko, in razvoj turističnih paketov in spremljevalnih ogledov/prireditev;
  • komunikacija projektnih aktivnosti širši javnosti in osveščanje deležnikov o projektnih rezultatih.

Kako lahko sodelujem?

Prosimo, kontaktiraje kontaktno osebo vaše države, ki vam bo posredovala vse informacije o tem kako se lahko vključite v aktivnosti projekta HOST kot turistični ponudnik.

Italija: Raffaella NOCCHI raffaella.nocchi@timesis.it
Slovenija: Nina PECA nina.peca@rrc-kp.si
Malta: Maria LIMONGELLI maria@5-senses.com
Grčija: Anastasios M. PERIMENIS amperimenis@etal-sa.gr

Kdo so vključeni partnerji?

campus
Koordinator projekta je Fondazione Campus – Studi del Mediterraneo. Deluje od leta 2003, in sicer kot zasebni Visokošolski zavod s področja turizma s sedežem v mestu Lucca v Italiji. Fondazione Campus izvaja študijske programe Upravljanje v turizmu in Turizem, v sodelovanju z Univerzo v Pavii, Univerzo v Pisi, italijansko-švicarsko Univerzo v Luganu in z “FLAFR” – Lucca Foundation for Higher Education and Research. Fondazione Campus je član Akademskega komiteja NECSTouR in znanstveni svetovalec Observatorija za trajnosni turizem (OTD/TOD) za več občin in javnih inštitucij. Campusov Študijski in raziskovalni center je član EUNEK (European Universities Network of Knowledge) in član v evropskega odbora “Via Francigena”.
Aurora CUDDEMI aurora.cuddemi@fondazionecampus.it

 

logo_timesis HD
Timesis d.o.o. je MSP s sedežem v mestu San Giuliano Terme, Pisa, v Italiji, deluje od leta 1991. Timesis ima veliko izkušenj z vodenjem projektov, z njihovim spremljanjem in vrednotenjem v državah EU, ACP in MED območja. Od leta 2001 Timesis deluje kot podpora Evropski komisiji pri spremljanju in ocenjevanju projektov, ki so financirani v okviru programov LIFE environment, Nature in Communication. Timesis je v septembru 2014 ustanovil organizacijo destinacijskega menedžmenta Montepisano DMC, zaposleni so strokovnjaki s področja turističnega menedžmenta. Leta 2013 je DMC pričel s popisom turistične ponudbe območja Monte Pisano z namenom izdelave ocene privlačnosti te destinacije na mednarodnem trgu.
Raffaella NOCCHI raffaella.nocchi@timesis.it

 

5senses_logo_right one
5Senses Ltd. je MSP ustanovljeno leta 2006 s sedežem na Malti. Podjetje ponuja produkte in storitve vezane na turizem s posebninm poudarkom na sosednjih državah na območju Sredozemlja. Podjetje je del velike neformalne mreže akterjev s področja turizma, gostoljubnosti, kulture in dediščine. Poslanstvo podjetja je spodbujati sodelovanje Malte v zadevah EU v skladu z Lizbonsko strategijo, na področju ohranjanja turizma in kulturne dediščine. 5Senses aktivno sodeluje v projektih sofinanciranih v okviru različnih evropskih programov (FP7, IEE, CIP framework programmes in Leonardo da Vinci).
Maria LIMONGELLI maria@5-senses.com

 

mok
Koper, nekdanje otoško mesto, ki ga zaznamuje več tisočletna zgodovina, je danes pomembno gospodarsko, kulturno in turistično središče. Številne zabavne in športne prireditve, kulturne znamenitosti, raznoliko zaledje in svež morski zrak ter tradicionalna istrska gastronomija privabljajo obiskovalce od blizu in daleč skozi vse leto. Na območju slovenske Istre se že izvajajo različne aktivnosti za promocijo oljčnih dreves. Ena izmed teh je Festival zlate oljčne vejice, ki vključuje mednarodne znanstvene delavnice, gastronomske dogodke, oljčne sejme, fotografske natečaje, itd.
Tamara KOZLOVIC Tamara.kozlovic@koper.si

 

RRC NOVI LOGO pdf brez teksta

Regionalni razvojni center Koper – RRC Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja na območju Obalno-kraške regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. RRC Koper ima od leta 2001 status nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Južna Primorska, ki vključuje območje 8 občin. Pri opravljanju svojih nalog RRC Koper sodeluje s slovenskimi ministrstvi, državnimi organizacijami, zbornicami, občinami MSP in drugimi akterji.
Nina PECA nina.peca@rrc-kp.si

 

Logo ETAL NEW_FIX

ETAL s.a. je MSP (lokalna razvojna agencija), ustanovljeno leta 1992 na otoku Lesbos v Grčiji, ki deluje na regionalni in nacionalni ravni. Njihovo poslanstvo je spodbujanje lokalnega razvojnega procesa. Delničarji družbe so Zveza lokalnih oblasti otoka Lesbos, Gospodarska zbornica Lesbos in Zveza kmečkih zadrug otoka Lesbos. Glavno poslanstvo podjetja je podpora marginaliziranim podeželskim območjem pri spreminjanju svojih pomanjkljivosti v prednosti z namenom ponovnega zagona gospodarstva. ETAL z ukvarja z načrtovanjem, spodbujanjem in izvajanjem lokalnih razvojnih strategij, ustvarjanjem sinergij med javnim in zasebnim sektorjem ter strokovnjaki in strokovnimi združenji.
Anastasios M. PERIMENIS amperimenis@etal-sa.gr

 

Projekt HOST podpirajo:

Dežela Toskana, Svet Evrope – Oljčna pot, Odbor oljčne poti Monti Pisani (Italija), Gospodarska zbornica Pisa (Italija), Gospodarska zbornica Lucca (Italija), Primorska gospodarska zbornica (Slovenija), Občine Zejtuna (Malta) in občina otoka Lesbos (Grčija).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+